Aktualitātes

Izstāde “ĀRPUS KASTES"

Izstāde “ĀRPUS KASTES"

Mēs dzīvojam katrs savā kastē, savā iekšējā pasaulē, jo esam atšķirīgi un tai pašā laikā ļoti līdzīgi. Mēdzam līdzīgi domāt, bet vienu ainavu spējam saskatīt un  uzgleznot katrs savādāk. Savu iekšējo radošumu 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā Ventspils Mākslas skolas audzēkņi ir apkopojuši izstādē “ĀRPUS KASTES”, lai atspoguļotu un parādītu nozīmīgāko veikumu.

Izstādes ekspozīcijas veidošanā un noformēšanā ir izmantotas kastes, kuras ir atstājušas savu pirmreizējo izmantošanas raksturu un vizuālās iezīmes, kā arī atgādina par iepakojuma resursu izmantošanas pārpilnību.

Tikšanās ar autoriem notiks 31.maijā plkst.15.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā.

Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ĀRPUS KASTES” ir skatāma Galvenajā bibliotēkā līdz 31.jūlijam.

Pēc izstādes atklāšanas izdosim LIECĪBAS 1.a, 1.b, 1.c,1.d.kursu izglītojamiem. 

29.05.2024
Vides objekts "Labsajūtu mājas"

Vides objekts "Labsajūtu mājas"

  Jaunpilsētas laukumā augošas kļavas zarā ir izvietoti Ventspils vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamo apgleznotie putnu būrīši, veidojot vides mākslas objektu “Labsajūtu mājas” un pievērstu sabiedrības uzmanību aizsargājamo putnu sugu saglabāšanas nozīmei.

  Putnu būrīši apgleznoti vides izglītības vizuālās mākslas konkursā “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni”, kuru organizēja Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas Vides uzraudzības nodaļu un Izglītības pārvaldi 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā.

  Objekts pilsētvidē būs skatāms visu vasaru.

21.05.2024
2023./2024.mācību gada noslēguma aktivitātes

2023./2024.mācību gada noslēguma aktivitātes


Mūsu skoliņā strauji tuvojas mācību gada noslēgums ar dažādām aktivitātēm. Papildus informācija “E-klasē” un skolā pie informācijas stenda.

10.05.2024
Pirmssvētku dienas!

Pirmssvētku dienas!

Pamatojoties uz LR Profesionālās izglītības likuma 28.pantu (4), Ventspils Mākslas skolā 2024.gada 30.aprīlī un 3.maijā mācību stundu ilgums samazināts no 40 uz 30 minūtēm.

Stundu saraksts “E-klasē” un skolā pie informācijas stenda.

Sirds siltus un ģimeniskus svētkus!

26.04.2024
Vecāku sapulce

Vecāku sapulce

  Informējam, ka 7.a, 7.b un 3.studijas kursu izglītojamo vecāku sapulce notiks 7.maijā pulksten 18.20 (2.kab.).

Gaidīsim!

26.04.2024
Ventspils vides izglītības vizuālās mākslas konkursa “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni" noslēguma pasākums

Ventspils vides izglītības vizuālās mākslas konkursa “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni" noslēguma pasākums

   Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas Vides uzraudzības nodaļu un Izglītības pārvaldi 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā organizēja vides izglītības vizuālās mākslas konkursu “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni”, kur piedalīties tika uzaicināti Ventspils vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi.
    
Konkursa norises ietvaros izglītojamie kopā ar pedagogiem apgleznoja putnu būrīšus,  kurus noslēguma pasākumā izstādīs Ventspils Galvenajā bibliotēkā, lai pēc tam no 15.maija varētu pilsētvidē izvietot visus apgleznotos būrīšus uz viena koka, veidojot vides mākslas objektu “Labsajūtu māja” un pievērstu sabiedrības uzmanību aizsargājamo putnu sugu saglabāšanas nozīmei.

    Noslēguma pasākumā, 2024.gada 30.aprīlī pulksten16.00, konkursa dalībniekiem un interesentiem būs iespēja uzklausīt ornitologa Ritvara Rekmaņa izglītojošu lekciju par Latvijas aizsargājamiem putniem.
   

24.04.2024
Panākumi vizuālās mākslas konkursā “Gaisa sports miermīlīgai pasaulei"

Panākumi vizuālās mākslas konkursā “Gaisa sports miermīlīgai pasaulei"

Apsveicam un lepojamies par mūsu skolas izglītojamo sasniegumiem Aeronautikas federācijas un Latvijas Aeroklubu rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “Gaisa sports miermīlīgai pasaulei":

 2. vieta- Katrīna Macate (sk.E.Ozoliņa),2.grupa;

 2. vieta- Aļona Kļosova (sk.E.Ozoliņa),3.grupa.

19.04.2024
7. un 3.studiju kursa noslēguma darbu grafiks 2024.g.

7. un 3.studiju kursa noslēguma darbu grafiks 2024.g.

 

 

 

 

 

 

  • ZĪMĒŠANA

13.maijā no pulksten 16.00-20.00

(5. un 6.kab., sk. E.Ozoliņa)

  • GLEZNOŠANA

16.maijā no pulksten 16.00-20.00

(5. un 6.kab., sk. E.Ozoliņa)

  • VEIDOŠANA

20.maijā no pulksten 16.00-18.00

(2.kab., sk. E.Kaufmane-Lauss)

  • NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA

30.maijā pulksten 16.00

(2.kab., sk.I.Insberga, I.Dzalbe, I.Pastare, E.Ozoliņa)

  • IZLAIDUMS

4.jūnijā pulksten 17.00

Ventspils Pārventas bibliotēkā

15.04.2024
Godalgotas vietas konkursā “Mītiskie tēli latviešu tautas mūzikā"

Godalgotas vietas konkursā “Mītiskie tēli latviešu tautas mūzikā"

Mūsu skolas sagatavošanas klasītes audzēkne Marija Djatlova (7 gadi) savā vecumu grupā ieguva 1.vietu Garkalnes MVP rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “Mītiskie tēli latviešu tautas mūzikā”.

Atzinība par veiksmīgu dalību konkursā- Sārai Gruntmanei (10 gadi).

Apsveicam laureātes un pedagoģi I.Pastari.   

15.04.2024
Ventspils zonālajā Valsts arhīvā skatāma mūsu audzēkņu darbu izstāde

Ventspils zonālajā Valsts arhīvā skatāma mūsu audzēkņu darbu izstāde

10. aprīlī Ventspils zonālajā Valsts arhīvā atklāja mūsu audzēkņu darbu izstādi, kura veltīta arhīva 60. jubilejai.

Izstādē ir skatāmi jaunāko izglītojamo portretētie arhīva darbinieki, augstāko kursu audzēkņu apmeklējuma laikā apskatītās dokumentu glabāšanas telpas, linogriezuma darbi, keramikas plāksnītēs iegrebtie ķīļraksti, papīra plastika, arhīva ēkas maketi ar bērnu vīzijām un krāšņie zīmējumi uz dokumentu lapām.

Aicinām izstādi apskatīties darbdienās no pulksten 8.00- 16.00 līdz šī gada nogalei!

11.04.2024