SākumsMācībasProfesionālās ievirzes izglītībaMācību priekšmetiZaļā prakse

Zaļā prakse


Zaļā prakse ir mācību priekšmets, kurā skolēni zīmē un glezno plenērā. Tā ir obligāta un notiek katru gadu divas nedēļas jūnija sākumā.