SākumsPar mumsVēsture

Vēsture

Ventspils Mākslas skola ir Ventspils pilsētas domes dibināta izglītības iestāde, kur īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

Ventspils Mākslas skola dibināta 1992.gada 8.maijā, bet pirmie izglītojamie skolā uzņemti 1993.gada 1.septembrī. Skola atrodas 1900.gadā celtajā ēkā, kura renovēta 2008. gadā.

2002.gada 13.jūnijā ir licencēta skolas profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" ar kodu 20V211001 un pirmo reizi skola akreditēta 2003.gada 14.aprīlī.

Atkārtoti licencētas 2006.gada 29.septembrī, 2012.gada 24.oktobrī, 2014.gada 26.novembrī, bet akreditēta 2006.gada 7.novembrī, 2012.gada 30.novembrī , 2018.gada 29.maijā un 2021.gada 15.februārī .

2013./2014.mācību gadā uzsākta īstenot profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodu 30V211 00 1un 2014.gada 17.decembrī akreditēta (akreditācijas lapa pārreģistrēta 2016.gada 29.februārī). Atkārtoti akreditēta 2021.gada 15.februārī.

Skola ar 2013./2014.mācību gadu lieto elektronisko žurnālu „e-klasi”.

Skolā profesionālās ievirzes izglītība notiek bez mācību maksas un ar 2017.gada janvārī tika atcelta mācību maksa interešu izglītības (sagatavošanas klasītes) izglītojamajiem.