SākumsMācībasProfesionālās ievirzes izglītībaMācību priekšmetiZīmēšana

Zīmēšana


Zīmēšana ir mācību priekšmets, kur tiek apgūti zīmēšanas pamati, to nozīme un pielietojums radošajā darbībā. Mācoties apgūst štrihu, tumši – gaišo laukumu saskatīšanu, gaismēnas attēlošanu. Zīmējot klusās dabas, portretus, ainavas – mācās reālistiski attēlot apjomu un materialitāti. Apgūst ogles, zīmuļa, tušas un jauktas tehnikas pielietojuma īpatnības.