SākumsMācībasProfesionālās ievirzes izglītībaMācību priekšmetiKompozīcija

Kompozīcija


Kompozīcija ir mācību priekšmets, kur apgūst kompozīcijas pamatprincipus – kontrastu, ritmu, simetriju, asimetriju, harmoniju, dinamiku u.c. prasmes, tos pielietot strādājot ar datoru, zīmējot, gleznojot, veidojot, veicot radošos vingrinājumus dažādos materiālos.