Projekti

Projekts Nosaukums Laika posms
NORDPLUS projekts ,,Kultūras uzņēmējdarbība zaļākai nākotnei”. 2021 - 2022
Ventspils valstspilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projekts “Dizaina darbnīcas”. 2022
Valsts kultūrkapitāla fonda projekts “Keramikas darbnīcas aprīkojuma pilnveide Ventspils Mākslas skolā”. 2022