SākumsMācībasProfesionālās ievirzes izglītībaStundu saraksts

Stundu saraksts PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

kursspirmdienaotrdienatrešdienaceturtdienapiektdiena
1.a
0. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

0. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa1. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe

1. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


1.b

0. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe

0. Veidošana (1.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss1. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

1. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

1.c

0. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

0. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe1. Zīmēšana (6.k.)
sk.Paula Pundiņa

1.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

1.d
5. Veidošana (1.k.)
sk.Ieva Pastare

2. Zīmēšana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa6. Darbs materiālā (1.k.)
sk.Ieva Pastare

3. Gleznošana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa


2.a
0. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare


0. Zīmēšana (6.k.)
sk.Ieva Pastare
0. Kompozīcija (2.k.)
sk.Inga Insberga

1.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


1. Gleznošana (6.k.)
sk.Ieva Pastare

2.b
1. Zīmēšana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa
2. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare
0. Kompozīcija (1.k.)
sk.Ieva Pastare2. Gleznošana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa
3.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss2.c

1. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare
3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
1. Kompozīcija (1.k.)
sk.Inita Dzalbe
4. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe

5. Gleznošana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe


3.a
3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Paula Pundiņa
1.,2. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

2.,3. Gleznošana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe
1.,2. Zīmēšana (6.k.)
sk.Paula Pundiņa


3. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe

4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

3.b

1.,2. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
6. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
2.,3. Zīmēšana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa
1.,2. Gleznošana (7.k.)
sk.Inga Insberga


3.,4. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

4. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja

3.c
4. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Paula Pundiņa

1. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
2.,3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


5.,6. Gleznošana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa

2.,3. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne
4.,5.. Zīmēšana (7.k.)
sk.Paula Pundiņa

4.a

4.,5. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
1.,2. Veidošana (3.k.)
sk.Ieva Pastare
4.,5. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare
1.,2. Animācija 2.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare3.,4. Gleznošana (7.k.)
sk.Ieva Pastare
6. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Paula Pundiņa
3.,4. Zīmēšana (6.k.)
sk.Paula Pundiņa
4.b
1.,2. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare

2.,3. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
1. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Paula Pundiņa
3.,4. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

3.,4. Zīmēšana (7.k.)
sk.Ieva Pastare


2.,3. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare
5.,6.. Veidošana (3.k.)
sk.Ieva Pastare
5.a
2.,3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
6.,7. Tekstils (8.k.)
sk.Santa Dalbe

2.,3. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


4.,5. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe

4.,5. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

6.,7. Datorgrafikas kompozīcija 2.gr
(4.k.) sk.Paula Pundiņa


5.b

2.,3. Datorgr. kompozīcija1.gr.
sk.Paula Pundiņa
4.,5. Tekstils (8.k.)
sk.Santa Dalbe

1.,2. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


4.,5. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe
6.,7. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

3.,4. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


6.,7. Datorgrafikas kompozīcija 2.gr
(4.k.) sk.Paula Pundiņa6.a
2.,3. Aušana (A.)
sk.Inita Dzalbe
2.,3. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
2.,3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
6.,7. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
4.,5. Datorgr. kompozīcija (4.k.)
sk.Paula Pundiņa


6.b

4.,5. Datorgr. Kompozīcija 1.gr.
(4.k.)sk.Paula Pundiņa
2.,3. Aušana (A.)
sk.Inita Dzalbe
2.,3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
5.,6. Datorgrafikas kompoz. 2.gr
(4.k.) sk.Paula Pundiņa


6.,7. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
4.,5. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

7.a
2.,3. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

4.,5. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja

3.,4. Kompozīcija (4.k.)
sk.Inga Insberga

4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

6.,7. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

5.,6. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inga Insberga
7.b
6.,7. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

2.,3. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Darbs materiālā (1.k.)
sk.Inita Dzalbe
5.,6. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa4.,5. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
6.,7. Kompozīcija (4.k.)
sk.Ieva Pastare

1. St.k.
4.,5. Kompozīcija (4.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Veidošana (3.k.) 1.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss
6.,7. Veidošana (3.k.) 1.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss
2.,3. Veidošana (3.k.) 2.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss

6.,7. Dizaina pamati (2.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
6.,7. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
6.,7. Veidošana (3.k.) 2.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss


 

Mācību stundu pulksteņa laiki:
0. 14.15- 14.55
1. 15.00- 15.40
2. 15.45- 16.25
3. 16.40- 17.20
4. 17.25- 18.05
5. 18.10-  18.50
6. 18.55- 19.35
7. 19.40- 20.20