SākumsMācībasProfesionālās ievirzes izglītībaStundu saraksts

Stundu saraksts PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

kursspirmdienaotrdienatrešdienaceturtdienapiektdiena
1.a
0. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

0. Zīmēšana (6.k.)
sk.Elīna Ozoliņa1. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe

1. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


1.b

0. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe

0. Veidošana (1.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss1. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

1. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

1.c

0. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

0. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inita Dzalbe1. Zīmēšana (6.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane

1.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

2.a
0. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare


0. Zīmēšana (6.k.)
sk.Ieva Pastare
0. Kompozīcija (2.k.)
sk.Inga Insberga

1.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


1. Gleznošana (6.k.)
sk.Ieva Pastare

2.b
1. Zīmēšana (7.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
2. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare
0. Kompozīcija (1.k.)
sk.Ieva Pastare2. Gleznošana (7.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
3.Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss2.c

1. Arhitektūra (2.k.)
sk.Ieva Pastare
3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
1. Kompozīcija (1.k.)
sk.Inita Dzalbe
4. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe

5. Gleznošana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe


3.a
3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
1.,2. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

2.,3. Gleznošana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe
1.,2. Zīmēšana (6.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane


3. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe

4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

3.b

1.,2. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
6. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
2.,3. Zīmēšana (7.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
1.,2. Gleznošana (7.k.)
sk.Inga Insberga


3.,4. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

4. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja

3.c
4. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane

1. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
2.,3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


5.,6. Gleznošana (7.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane

2.,3. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne
4.,5.. Zīmēšana (7.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane

4.a

4.,5. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
1.,2. Veidošana (3.k.)
sk.Ieva Pastare
4.,5. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare
1.,2. Animācija 2.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare3.,4. Gleznošana (7.k.)
sk.Ieva Pastare
6. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
3.,4. Zīmēšana (6.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
4.b
1.,2. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare

2.,3. Kompozīcija (8.k.)
sk.Santa Dalbe
1. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane
3.,4. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

3.,4. Zīmēšana (7.k.)
sk.Ieva Pastare


2.,3. Animācija 1.gr. (4.k.)
sk.Ieva Pastare
5.,6.. Veidošana (3.k.)
sk.Ieva Pastare
5.a
2.,3. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
6.,7. Tekstils (8.k.)
sk.Santa Dalbe
2.,3. Datorgr. kompozīcija1.gr.
(4.k.) sk.Anda Kaņepe Feldmane
2.,3. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


4.,5. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe

4.,5. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

6.,7. Datorgrafikas kompozīcija 2.gr
(4.k.) sk.Anda Kaņepe Feldmane


5.b

2.,3. Datorgr. kompozīcija1.gr.
(4.k.)sk.Anda Kaņepe Feldmane
4.,5. Tekstils (8.k.)
sk.Santa Dalbe

1.,2. Gleznošana (6.k.)
sk.Elīna Ozoliņa


4.,5. Zīmēšana (6.k.)
sk.Inita Dzalbe
6.,7. Grafika (1.k.)
sk. Ieva Spridzāne

3.,4. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss


6.,7. Datorgrafikas kompozīcija 2.gr
(4.k.) sk.Anda Kaņepe Feldmane6.a
2.,3. Aušana (A.)
sk.Inita Dzalbe
2.,3. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
2.,3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
6.,7. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
4.,5. Datorgr. kompozīcija (4.k.)
sk.Anda Kaņepe Feldmane


6.b

4.,5. Datorgr. Kompozīcija 1.gr.
(4.k.)sk.Anda Kaņepe Feldmane
2.,3. Aušana (A.)
sk.Inita Dzalbe
2.,3. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
5.,6. Datorgrafikas kompoz. 2.gr
(4.k.) sk.Anda Kaņepe Feldmane


6.,7. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss
4.,5. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

7.a
2.,3. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

4.,5. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja

3.,4. Kompozīcija (4.k.)
sk.Inga Insberga

4.,5. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

6.,7. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa

5.,6. Darbs materiālā (2.k.)
sk.Inga Insberga
7.b
6.,7. Veidošana (3.k.)
sk Eva Kaufmane-Lauss

2.,3. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Darbs materiālā (1.k.)
sk.Inita Dzalbe
5.,6. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa4.,5. Mākslas val.pam. (2.k.)
sk.Sanda Jaunbelzēja
6.,7. Kompozīcija (4.k.)
sk.Ieva Pastare

1. St.k.
4.,5. Kompozīcija (4.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Zīmēšana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
4.,5. Veidošana (3.k.) 1.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss
6.,7. Veidošana (3.k.) 1.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss
2.,3. Veidošana (3.k.) 2.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss

6.,7. Dizaina pamati (2.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
6.,7. Gleznošana (5.k.)
sk.Elīna Ozoliņa
6.,7. Veidošana (3.k.) 2.gr.
sk Eva Kaufmane-Lauss


 

Mācību stundu pulksteņa laiki:
0. 14.15- 14.55
1. 15.00- 15.40
2. 15.45- 16.25
3. 16.40- 17.20
4. 17.25- 18.05
5. 18.10-  18.50
6. 18.55- 19.35
7. 19.40- 20.20