Izstāde "Spēle" T.n."Jūras vārti" 2014.gada decembrī