SākumsAktualitātes

Saīsinātā diena!

Saīsinātā diena!

Pamatojoties uz LR Profesionālās izglītības likuma 28.pantu (4), Ventspils Mākslas skolā 2023.gada 17.novembrī mācību stundu ilgums samazināt no 40 uz 30 minūtēm.

Stundu saraksts “E-klasē” un skolā pie informācijas stenda.