SākumsAktualitātes

Izglītojamo uzņemšana 2024./2025.m.g.

Izglītojamo uzņemšana 2024./2025.m.g.

 

 

Ventspils Mākslas skola

uzņems audzēkņus 2024./2025.m.g.

no 15.augusta

darbdienās plkst. 11.00-18.00

*Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla II ar kodu 20V 211 011 uzņem audzēkņus no 8 gadu vecuma.

Iestājpārbaudījums  2024.gada 30.augustā plkst.11.00

*Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla III ar kodu 20V 211 011 uzņem audzēkņus no 11 gadu vecuma.

Iestājpārbaudījums  2024.gada 30.augustā plkst.11.00

*Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla IV ar kodu 30V 211 011 uzņem audzēkņus līdztekus vispārējai vidējai izglītībai.

Iestājpārbaudījums  2024.gada 30.augustā plkst.11.00

*Interešu izglītības programmās no 4-7 gadu vecumam bez iestājpārbaudījuma.