Mākslas valodas pamati


Mācību priekšmets, kurā skolēni iepazīstas ar mākslas valodu, apgūst tās pamatelementus un mācās par tiem diskutēt un tos praktiski pielietot. Skolēni tiek iepazīstināti ar mākslas veidiem, žanriem, tehnikām un to attīstību vēsturiskā secībā.