Pirmssvētku nedēļa (19.12.-23.12.)

19.12.-21.12. Mācību stundu laikā notiks konsultācijas. Izglītojamie, kuri vēlas apmeklēt konsultācijas, individuāli vienojas ar konkrēto mācību priekšmeta pedagogu par apmeklējuma laiku.

• 19. decembrī plkst.14.00-15.00

Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “A” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.). 

• 19. decembrī plkst.18.10-19.10

Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “B-1” un “B-2” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.). 

• 20. decembrī plkst.15.00-17.00

Ziemassvētku ballīte 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c kursu audzēkņiem.

(līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.).

• 20. decembrī plkst.17.30-20.00

Kino vakars 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, studiju kursu audzēkņiem.

(līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.). 

• 21.decembrī plkst. 15.00- 17.00

Ziemassvētku ballīte 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b kursu audzēkņiem.

(līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.). 

• 21. decembrī plkst. 18.00 – 19.00

Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “C-1” un “C-2” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (2.kab.). 

•22.decembrī no plkst. 14.00

Skates darbu vērtēšana (piedalās visi skolas pedagogi bez izglītojamiem).

Pedagoģiskā sēde.

•23.decembrī no plkst. 13.00

Liecību izdošana.

1.a, 1.b, 1.c k.- 2.kab. 

2.a, 2.b, 2.c k.- 1.kab. 

3.a, 3.b, 4.a, 4.b k.- 6.kab. 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b,7.a, 7.b,studiju k.-7. kab.