Izstāde

Īstenojot skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu “Mana dažādā- vienīgā Latvija”,  kurš veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai, Ventspils Mākslas skolas 2.stāva foajē apskatāmi jaunāko audzēkņu (4-7 gadi) darbi par tēmu “Es un Mana Latvija”. Pedagogs I.Pastare.